Author Archives: Jürgen

My motorbike trip in Vosges, France

 

We were travel with motorbike from Germany to France. Fantastic and very fun. But I can take a photo only when we are had a short break. I just show a few photos with this video. Still have more beautiful photos, I will try later. Thank you for watching. 🙂

Amazon.de เวปช้อปออนไลน์ที่คนเยอรมันไว้วางใจ

เป็นที่รู้กันดีว่าเยอรมนีร้านค้าปิดเร็วมาก (เร็วมากกว่าบ้านเรา) บางร้านปิดกันห้าโมงเย็น หกโมงเย็นเลยก็มี ส่วนห้างใหญ่ๆ ก็จะปิดให้บริการกันราวๆ สองทุ่ม ส่วนวันหยุด ไม่มีร้านไหนเปิดให้ช้อปปิ้งกัน ดังนั้น คนเยอรมันจึงมีวินัยในการซื้อของเป็นยิ่ง ส่วนใครที่ไปซื้ของไม่ทัน หรือว่ไม่มีเวลาจะไปห้างเขาก็จะซื้อผ่านอินเตอร์เน็ท และเวปไซต์ชื่อดังที่ไม่ใช่แค่คนเยอรมันเท่านั้นให้ความไว้วางใจ

แต่ผู้คนจากประเทศอื่นทั่วไปก็เลือกใช้บริการของ Amazon.com

Continue reading