หลงมนต์เสน่ห์เมือง Firenze หรือ Florence อิตาลี

ฟลอเรนซ์ เป็นเมืองหลวงของแคว้นทัสกานีและมณฑลฟลอเรนซ์ในประเทศอิตาลี

ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน ในยุคกลางเป็นศูนย์กลางทางการค้าและทางการเงิน และถือกันว่าเป็นที่เกิดของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ตระกูลที่มีอำนาจการปกครองฟลอเรนซ์เป็นเวลานานคือตระกูลเมดีชี (Medici) นอกจากนั้นฟลอเรนซ์ก็ยังมีชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางศิลปะและสถาปัตยกรรม ในยุคกลางฟลอเรนซ์เป็นที่รู้จักกันในนามว่าเอเธนส์ใจกลางเมืองเก่าของฟลอเรนซ์ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525)

เราเชื่อว่าหลายๆ คนคงจะหลงรักเมืองนี้ เพราะเราเองก็เช่นกัน ตั้งแต่ความมีอัธยาศัยของผู้คนที่นี่ อาหารอันแสนอร่อย ไวน์รสเลิศ ศิลปะ สถาปัตยกรรม ธรรมชาติและอากาศที่ลงตัวในวันที่เรามาพักผ่อน

มีโอกาสได้มาเที่ยวทั้งที สิ่งที่ขาดไม่ได้ที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็คือภาพถ่าย เราจึงถ่ายรูปออกมาตามที่เราชอบใจด้วยฝีมือการถ่ายรูปแบบมือสมัครเล่น อย่างน้อยๆ ก็หวังว่าจะเป็นไกด์เล็กๆ ให้เพื่อนๆ ที่ผ่านเข้ามาเจอได้บ้างนะคะ

จิตกร ยังไงก็เป็นจิตกร

ภาพวาดของลีโอนาโด ดาวินชี

แท่นสวดโบราณก่อนคริสตกาล