Tag Archives: โรมาเนสก์

ซีเอนา หรือ เซียน่า จะชื่อไหนก็งดงามเสมอ

สวัสดีอีกครั้งค่ะ

ทริปวันนี้เราจะไปเที่ยวเมืองเซียน่าและเดินชม เปียสซ่า เดล คัมโป (Piazza del Campo) พื้นที่จัตุรัสหลักที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองเซียนา อีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นจัตุรัสยุคกลางที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เป็นจัตตุรัสที่มีชื่อเสียงในเรื่องความงามและความสมบูรณ์ของงานสถาปัตยกรรมไปทั่วโลก Continue reading